Voda

   Instalace rozvodů pitné a užitkové vody a domovních odpadů patří dnes mezi odborné a kvalifikačně náročné práce. Jejich provádění je proto vhodné přenechat pouze odborně a kvalifikačně proškoleným pracovníkům, kteří provedou montáž v souladu s platnými normami a předpisy souvisejícími a to pomocí moderních technologických postupů.

 

vodoinstalace

   Jsme schopni provést instalace rozvodů pitné a užitkové vody za pomocí nejmodernějších technologických postupů plně kvalifikovanými pracovníky jak v obytných domech, tak v průmyslových objektech. Provádíme rozvody z polypropylenu (PPR) a opláštěného hliníku (AL - pex) a mědi.

 

kanalizace

   Provádíme montáž vnitřních (HT) i vnějších (KG) odpadů až po napojení na venkovní kanalizaci a to jak v obytných, tak v průmyslových objektech.
 
   Tyto odborně provedené instalace jsou základním předpokladem pro fungující sociální zázemí a to jak v bytech, rodinných domech, tak v průmyslových objektech.

icon tip konkrétní návrhy realizací koupelen si můžete prohlédnout v sekci Koupelny

 

   Pokud si troufáte na vlastní instalaci, můžete využít instalační materiál v našem e-shopu, v kterém naleznete součásti KG systémů, HT systémů, PPR rozvodů, svěrných PP-S systémů. V e-shopu také nabízíme různé ohřívače.